HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR

STATUT

HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA
(pročišćeni takst)
ZAGREB, 10. ožujka 1998. godine
 
 
 
 
 
 

STRANICA U RADU

S  A  D  R  Ž  A  J
I.  OPĆE ODREDBE
II. ZASTUPANJE
III. CILJEVI I DJELATNOST
IV JAVNOST RADA
V. ČLANSTVO I ČLANARINA
1. Članstvo
2. Članarina
VI. UNUTARNJE USTROJSTVO I TIJELA HLZ-a
1. Tijela HLZ-a
1.1. Skupština HLZ-a
1.2. Predsjednik HLZ-a
1.3. Glavni odbor
1.4. Izvršni odbor
1.5. Povjerenstva HLZ-a
1.6. Nadzorni odbor
1.7. Sud časti
1.8. Stručni savjet HLZ-a
1.9   Opoziv članova tijela HLZ-a
 2. Podružnice
2.1. Skupština podružnice
2.2. Upravni odbor podružnice
2.3. Nadzorni odbor podružnice
2.4. Sud časti podružnice
2.5. Članstvo u podružnici
3. Stručna društva
3.1. Skupština stručnog društva
3.2. Upravni odbor stručnog društva
3.3. Članstvo u stručnim društvima
3.4. Ogranak stručnog društva
3.5. Sekcije HLZ-a i sekcije stručnih društava
3.6. Odličja stručnog društva
VII. ODLIČJA HLZ-a
VIII. IZDAVAČKA DJELATNOST
IX. KLUBOVI HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA (DRUŠTVENI ŽIVOT HLZ-a)
X. STRUČNE SLUŽBE
XI. ODNOSI S HRVATSKOM LIJEČNIČKOM KOMOROM I 
HRVATSKOM STOMATOLOŠKOM KOMOROM

XII. IMOVINA HLZ-a
XIII. IZVORI FINANCIRANJA HLZ-a
XIV. PRESTANAK RADA HLZ-a
XV. ZAVRŠNE ODREDBE
Na temelju članka 11. i 37. Zakona o udrugama (NN 70/97.) Izvanredna skupština Hrvatskog liječničkog zbora, 
koja je održana 13. prosinca 1997. godine donijela je Statut Hrvatskog liječničkog zbora, a na temelju članka 
11. i 37. Zakona o udrugama (NN 70/97.) na 106. Skupštini Hrvatskog liječničkog zbora, koje je održana 
28. veljače 1998. donijet je Statut o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog liječničkog zbora.

U skladu s donesenim Statutom i Statutom o izmjenama i dopunama Statuta utvrđuje se pročišćeni 
tekst Statuta Hrvatskog liječničkog zbora.

Pročišćeni tekst Statuta Hrvatskog liječničkog zbora obuhvaća Statut Hrvatskog liječničkog zbora 
od 13. prosinca 1997. godine i Statut o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog liječničkog zbora 
od 28. veljače 1998. godine.

Broj: 27/2-98.
U Zagrebu, 10. ožujka 1998. godine
                                                                             PREDSJEDNIK
                                                          HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA
                                                                    Prof. dr. sc. Dubravko Orlić