slika.jpg (7261 bytes)

Stručna i znanstvena aktivnost

 

         Stručni i znanstveni sastanci održavani su s članovima Društva i sa stručnjaci­ma raznih specijalnosti 5-8 puta godišnje, a članovi našeg Društva često su s predavanjima sudjelovali i na sastancima drugih Društava.

         Osim u Zagrebu sastanci s opširnim stručnim programom održani su u Slavonskom Brodu (1972. i 1978. godine), Varaždinu (1973. g.), Čakovcu (1981. g.), Zadru (1982. i 1988. g.), Rijeci (1982. i 1997. g.), Karlovcu (1984. i 1991: g.), Sisku (1986. g.), Novom Marofu (1987. g.), Osijeku (1980., 1990. i 1996. g.) (slika) i Koprivnici (1998. g.)

         U više navrata gosti Društva bili su pozvani predavači, renomirani stručnjaci iz inozemstva (Austrije, Italije, Mađarske, Njemačke; Nizozemske, Slovenije, Velike Britanije).

         U četiri navrata, počevši od 1969. godine, organizirani su "Citološki dani" u suradnji s drugim republikama, s opsežnim stručno-znanstvenim programima iz citologije na kojima su naši članovi sudjelovali kao organizatori i/ili pre­davači. Godine 1989. organizirali smo sastanak citologa Jugoslavije, a 1990. i 1992. bili smo suorganizatori dva sastanka s kolegama iz Slovenije.

         Godine 1990. naša je Sekcija zajedno s Medicinskom akademijom Hrvatske (danas Akademija medicinskih znanosti Hrvatske) organizirala znanstveni skup "Klinička citologija u nas" u povodu 20. godišnjice Sekcije. Tom prilikom dodijeljena su priznanja prof. dr. sc. Eriku Hauptmannu, jed­nom od osnivača naše Sekcije (slika), te dotadašnjim predsjednicima Sekcije prof. dr. sc. Ingi Črepinko (slika), prof. dr. sc. Jasni Ivić posmrtno (slika), doc. dr. sc. Željki Znidarčić i prof. dr. sc. Tatjani Jeren (slika), koja je uručila predsjednica Sekcije Prof. dr. sc. Silvana Audy Jurković (slika).

         U Zagrebu je 1979. godine održan Prvi kongres kliničkih citologa Jugoslavije s međunarodnim sudjelovanjem, drugi u Beogradu 1983. g., a treći a Skopju 1987. g. Prvi kongres hrvatskog društva za kliničku citologiju HLZ s međunarodnim sudjelovanjem održan je u Zagrebu 1995. godine, a drugi 2000. godine također u Zagrebu, kada je predsjednica Društva bila dr. mr. sc. Silvija Boljkovac.

         Članovi Društva sudjelovali su na gotovo svim kongresima EFCS i brojnim svjetskim kongresima iz citologije s radovima, bili su pozivani da vode poje­dine sjednice (slika), a aktivno su sudjelovali i na domaćim i stranim kongresima drugih kliničkih struka.

         Nekoliko članova našeg Društva suradnji su i redovni članovi Akademije medicinskih znanosti, te IAC-a.

 

(Inga Črepinko, Željka Znidarčić, Silvana Audy-Jurković. Klinička citologija u Hrvatskoj – povodom 30-te obljetnice Hrvatskog društva za kliničku citolgiju HLZ i 25-te obljetnice specijalizacije iz Kliničke citologije, Zagreb 2000.)

 

Povratak na glavnu stranicu