slika.jpg (7261 bytes)

Vodstvo društva

 

 

Prof. dr. sc. Inga Črepinko, dr. med.

Prof. dr. sc. Inga Črepinko, dr. med., FIAC

Specijalist interne medicine i medicinske citologije

Mesićeva 17, 10000 Zagreb

 

Tel. (01) 4680 550

E-mail: inga.crepinko@zg.t-com.hr

Počasna predsjednica

 
 • Pomoćni asistent Zavoda za patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu (1943.-1947.)
 • Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1947.)
 • Voditelj Laboratorija za citologiju i hematologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničke bolnice "Merkur" (1965.-1982.) te Laboratorija za citologiju Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja kliničkog bolničkog centra "Zagreb" (1981.-1991.)
 • Specijalizacija Interne medicine (1969.) i Medicinske citologije (1981.)
 • Područja užeg interesa su citologija i citokemija u hematologiji i endokrinologiji (štitna i doštitna žlijezde, muške gonade). Uvela citodijagnostičku punkciju pod kontrolom ultrazvuka štitne i doštitnih žlijezda u Hrvatskoj (1983.)
 • Doktorat znanosti iz područja oksidoreduktivnih enzima u leukocitima kod raznih vrsti leukemija (1966.)
 • Izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  (1981.) i Viši znanstveni suradnik (1982.)
 • Prvi predsjednik Sekcije za citologiju i citodijagnostiku ZLH (1970.-1974.)
 • Prvi predsjednik Udruženja kliničkih citologa (1975.-1979.)
 • Član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (1978.)
 • Počasna predsjednica Hrvatskoga društva za kliničku citologiju HLZ (2001.)
 • Osnovala dokvalifikaciju za citotehničare pri Zdravstvenom učilištu u Zagrebu (1968.)
 • Sudjelovala u osnivanju poslijediplomskog studija (1967.) i specijalizacije iz Medicinske citologije u Hrvatskoj (1974.)
 

 

Mr. sc. Ika Kardum-Skelin, dr. med.

Specijalist medicinske citologije

Laboratorij za citologiju i hematologiju

Klinike za unutarnje bolesti

Kliničke bolnice «Merkur»

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Zajčeva 19, 10000 Zagreb

 

Tel. (01) 2308 461

Fax. (01) 2308 461

E-Mail: ika.kardum-skelin@zg.t-com.hr

Predsjednica

 
 • Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1977.
 • Poslijediplomski studij iz Medicinske citologije završila 1978.
 • Radi kao citolog u Laboratoriju za citologiju i hematologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničke bolnice "Merkur" od 1979. Voditelj laboratorija od 1988.
 • Specijalistički ispit iz Medicinske citologije položila 1983.
 • Uže područje interesa: hematološka i gastroenterološka citologija te citologija dojke, imunocitokemijska te kompjutorska analiza slikovnih prikaza, a eksperimentalno i telecitologija.
 • Magistrirala 1986. na temu: "Morfološka studija limfatičnih stanica u citološkom razmazu u odnosu na histološke klasifikacije malignih limfoma".
 • Znanstveni asistent pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1991.
 • Prihvaćena  prijava teme za stjecanje doktorata medicinskih znanosti: "Morfometrijski i kinetički čimbenici kroničnih limfoproliferativnih bolesti".
 • Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu suradnik u dodiplomskoj nastavi  izbornog predmeta "Uvod u kliničku citologiju", na više stručnih poslijediplomskih studija u nastavi hematološke i gastroenterološke citologije te primjene novih tehnologija (Klinička citologija, Infektologija, Pedijatrija), kao i na znanstvenom poslijediplomskom studiju "Medicinske znanosti", kolegij "Sindrom kronične limfocitne leukemije".
 • Sudjeluje u izobrazbi citotehnologa.
 • Glavni mentor specijalizantima iz Medicinske/Kliničke citologije, kao i mentor specijalizantima za područje hematološke i gastroenterološke citologije te primjene novih tehnologija. 
 • Sudjelovala u izradi postojećeg programa specijalizacije iz Kliničke citologije i Prijedloga novog programa za Kliničke morfološke struke (patologija, citopatologija i sudska medicina), programa poslijediplomskog studija Klinička citologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te programa Trajnog usavršavanja citotehnologa.
 • Predsjednik Povjerenstva za citologiju pri Ministarstvu zdravstva RH.
 • Član više Povjerenstava pri Ministarstvu zdravstva RH:
  • Povjerenstva za rak dojke (izrada  Smjernica za dijagnozu, liječenje i praćenje žena oboljelih od raka dojke),
  • Povjerenstva za medicinsko laboratorijske inžinjere (donošenje plana i programa školovanja citotehnologa),
  • Povjerenstva za izradu stručno-medicinske podloge za donošenje Pravilnika o utvrđivanju uvjeta u pogledu prostora, opreme i djelatnika za obavljanje zdravstvene djelatnosti te
  • Povjerenstva za Kliničke morfološke struke (izrada novog programa specijalizacije)
 • Začetnik održavanja Međunarodnih znanstvenih simpozija kliničke citologije "Jasna Ivić" pod pokroviteljstvom Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i Europskoga udruženja kliničkih citologa.
 • U Hrvatskom društvu za kliničku citologiju HLZ član Upravnog odbora od 1985. Prva Tajnik 1985.-1989. i 1989.-1993. Predsjednica Radne grupe za suradnju s UEMS i Radne grupe za suradnju s Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske od 2001.
 • Član Upravnoga odbora Hrvatskoga senološkog društva HLZ za područje citologije i Član Hrvatskoga društva za hematologiju i transfuziologiju HLZ.
 • Član Organizacijskog odbora Simpozija o spolno prenosivim bolestima i urogenitalnim infekcijama od 2004.
 • Predsjednica Hrvatskoga društva za kliničku citologiju HLZ 2001.-2005. i 2005.-
 • Nacionalni predstavnik u časopisu Cytopathology od 2005.
 • Predsjednica Trećega hrvatskog kongresa iz kliničke citologije, 2005.
 • Podpredsjednica Organizacijskog odbora 14. svjetskog kongresa o bolestima dojke, 2006.
 

 

Branka Molnar-Stantić, dr. med.

Branka Molnar-Stantić, dr. med.

Specijalist medicinske citologije
Privatna citološka ordinacija
Kuzminečka 4, 10000 Zagreb

Tel: (01) 3879 528
Faks: (01) 3879 528
E- mail: branka.molnar.stantic@zg.t-com.hr
 

 

 

 

Dopredsjednica

 
 • Citolog u Zavodu za ginekološku citologiju Klinike za ženske bolesti i porode KBC "Zagreb" i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1991.-2003.
 • Od 2003. godine citolog u vlastitoj  Privatnoj specijalističkoj ordinaciji medicinske citologije.
 • Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1979., a poslijediplomski studij iz Medicinske citologije završila 1989.
 • Specijalistički ispit iz Medicinske citologije položila 1991.
 • Uže područje interesa: ginekološka citologija (osobito područje vulve), te citologija dojke.
 • Na medicinskom fakultetu u Zagrebu sudjeluje u poslijediplomskom studiju iz Kliničke citologije.
 • Sudjeluje u izobrazbi citotehničara.
 • Član Upravnog odbora Hrvatskoga društva za Kliničku citologiju HLZ od 1993., a 1997.-2001. Tajnik Društva. Od 2001. dopredsjednica Društva i predsjednica Radne grupe za suradnju s Hrvatskim liječničkim zborom i Hrvatskom liječničkom komorom.
 • Član Organizacijskog odbora Simpozija o spolno prenosivim bolestima i urogenitalnim infekcijama 1997.-2003.
 • Tajnik Prvog međunarodnog znanstvenog simpozija iz kliničke citologije "Jasna Ivić".
 • Podpredsjednica Trećega hrvatskog kongresa iz kliničke citologije 2005.
 

 

Mr. sc. Vesna Mahovlić, dr. med.
Specijalist medicinske citologije
Zavod za ginekološku citologiju
Klinika za ženske bolesti i porode
KBC "Zagreb" i Medicinski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Petrova 13, 10000 Zagreb

Tel: (01) 4604 606
Faks: (01) 4633 512
E-mail: vesna.mahovlic@zg.htnet.hr
 

Dopredsjednica

 
 • Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1977.
 • Poslijediplomski studij iz Medicinske citologije završila 1982.
 • Specijalistički ispit iz Medicinske citologije položila 1984.
 • Radi kao citolog u Zavodu za ginekološku citologiju KBC "Zagreb" i Klinike za za ženske bolesti i porode Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1984. Voditelj Odsjeka za aspiracijsku citologiju od 1996.
 • Uže područje interesa: ginekološka citologija i citologija dojke, imunocitokemijska te kompjutorska analiza slikovnih prikaza.

·         Magistrirala 1989. na temu: "Citološki nalazi cerviksa uterusa u adolescentica i mladih žena".

 • Mentor je specijalizantima iz kliničke citologije.
 • Sudjeluje u nastavi poslijediplomskih studija (Klinička citologija, Onkologija, Patologija). 
 • Pomoćnik Voditelja poslijediplomskog studija “Klinička citologija” od 1988.
 • Sudjeluje u izobrazbi citotehničara.
 • Član više povjerenstava pri Ministarstvu zdravstva RH:

·       Povjerenstva za citologiju pri Ministarstvu zdravstva RH

·       Povjerenstva za Kliničke morfološke struke (izrada novog programa specijalizacije)

·       Povjerenstva za nacionalni program prevencije raka vrata maternice u Hrvatskoj

 • U Hrvatskom društvu za kliničku citologiju HLZ član Upravnog odbora i blagajnica 1985.-1993.
 • Dopredsjednica Hrvatskoga društva za kliničku citologiju HLZ od 2005.
 • Podpredsjednica Prvog međunarodnog znanstvenog simpozija iz kliničke citologije "Jasna Ivić".
 • Nacionalni prestavnik u časopisu Cytopathology 2003.-2005.
 • Prihvaćena prijava teme za stjecanje doktorata medicinskih znanosti 2003.

 

 

Mr.sc. Iris Fabijanić, dr. med.

Specijalist kliničke citologije
Laboratorij za citologiju i hematologiju
Klinika za unutarnje bolesti
Klinička bolnica “Merkur”
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zajčeva 19, 10000 Zagreb

Tel:    (01) 2308 461
Faks: (01) 2431 393
e-mail: iris.fabijanic@zg.htnet.hr
 

Tajnik

 

·         Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996.

·         Radi u laboratoriju za citologiju i hematologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničke bolnice «Merkur» od 2000.

·         Poslijediplomski studij iz Medicinske citologije završila 2004.

·         Magisterij znanosti «Morfološka i imunološka dijagnostika kroničnih upalnih bolesti žlijezda slinovnica» 2004.

·         Specijalistički ispit iz kliničke citologije položila 2004.

·         Područje užeg interesa: hematološka citologija i citologija žlijezda slinovnica

·         Tajnik Hrvatskog društva za kliničku citologiju HLZ od 2004.

·         Tajnik 3.hrvatskog kongresa iz kliničke citologije s međunarodnim sudjelovanjem, 2005.

 

 

Lada Škopljanac-Mačina, dr. med.

Specijalist medicinske citologije
Zavod za ginekološku citologiju
Klinika za ženske bolesti i porode
KBC "Zagreb"
Petrova 13, 10000 Zagreb

Tel: (01) 4604 603
Faks: (01) 4633 512
E-mail: andrija.skopljanc-macina@zg.t-com.hr

 

Tajnik

 
 • Citolog u Zavodu za ginekološku citologiju Klinike za ženske bolesti i porode KBC "Zagreb" i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1983., a poslijediplomski studij iz Medicinske citologije završila 1993.
 • Specijalistički ispit iz Medicinske citologije položila 1993.
 • Uže područje interesa: ginekološka citologija, te citologija dojke.
 • Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu sudjeluje u poslijediplomskom studiju iz Kliničke citologije.
 • Sudjeluje u izobrazbi citotehničara.
 • Član Upravnog odbora Hrvatskoga društva za kliničku citologiju HLZ od 2001., 2001.-2005. blagajnik, a od 2005. tajnik.
 • Blagajnik Prvog međunarodnog znanstvenog simpozija iz kliničke citologije "Jasna Ivić" 2003.   
 • Blagajnik Trećega hrvatskog kongresa iz kliničke citologije 2005.
 

 

Jasenka Antulov, dr. med.

Specijalist kliničke citologije
Klinički zavod za nuklearnu medicinu
i zaštitu od zračenja
Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Tel: (01) 2388 588
Faks: (01) 2421 874
E-mail: jasenka.antulov@zg.t-com.hr
 

Rizničarka

 
 • Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1989.
 • Poslijediplomski studij iz Medicinske citologije završila 1995.
 • Specijalistički ispit iz Medicinske citologije položila 1997.
 • Citolog na Klinici za tumore od 1997. do 2004.
 • Citololog na Zavodu za ginekološku citologiju Klinike za ženske bolesti i porode KBC "Zagreb" i Medicinskog fakulteta  Sveučilišta u Zagrebu od 2004. do 2005.
 • Od 2005. citolog u Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja KBC "Zagreb" i Medicinskog  fakulteta  Sveučilišta u Zagrebu.
 • Uže područje interesa: citologija glave i vrata.
 • Sudjeluje u izobrazbi citotehničara.
 

 

"NATIONAL EDITOR" U ACTA CYTOLOGICA

 

Prof. dr. sc. Silvana Audy-Jurković, dr. med.

Prof. Dr. sc. Silvana Audy-Jurković, dr. med.

Specijalist medicinske citologije
Novačka 285, 10000 Zagreb

Tel: (01) 2983 864
Faks: (01) 2920 005
E-mail:saudy@hi.t-com.hr
 

 
 • 1939. rođena u Zagrebu
 • 1958. maturirala na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu
 • 1963. završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1963/64. liječnički staž u KBC "Zagreb"
 • Klinika za ženske bolesti i porode KBC "Zagreb":

Od 1965. citolog u Zavodu za ginekološku citologiju Klinike

1981. specijalistički ispit iz Medicinske citologije

1988. voditelj Odsjeka za eksfolijativnu citologiju Zavoda

1990. voditelj Zavoda

 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:

1969. završila poslijediplomski studij "Medicinska citologija" 

1976. doktorat znanosti

1980. znanstveni suradnik

1985. docent u dopunskom radnom odnosu za potrebe poslijediplomskog studija

 • Katedra za ginekologiju i opstetriciju:

1991. docent u kumulativnom radnom odnosu

1994. viši znanstveni suradnik

1995. i  2001. izvanredni profesor

 • Nastava: Nastavnik na dodiplomskom i poslijediplomskim studijima, voditelj nekoliko kolegija, te voditelj studija Klinička citologija, obrazovala specijalizante Kliničke citologije i drugih struka, te citotehničare, voditelj tečajeva trajnog usavršavanja.
 • Područje interesa: ginekološka citologija, osobito vrat maternice. Postavila citomorfološke, citokemijske i imunocitokemijske kriterije kod raznih normalnih i patoloških stanja u području ginekologije i opstetricije. Začetnik prve jedinstvene klasifikacije i uputnice za citološke nalaze u ginekologiji u Hrvatskoj i testiranja u cilju kontrole rada. Član ekipe koja je 1990. g. izradila prvi prijedlog za nacionalni program prevencije raka vrata maternice u Hrvatskoj. Sudionik u više znanstvenih projekata. Objavila 135 publikacija, od toga 15 poglavlja u knjigama i 1 knjiga (ur.) "Ginekološka citologija u Hrvatskoj – 50 godina poslije".
 • Kongresi i simpoziji u zemlji i inozemstvu: aktivni sudionik, često kao pozvani predavač, moderator okruglog stola ili predsjedavajući pojedinoj sjednici, predsjednik ili član organizacijskih i znanstvenih odbora.

·         Članstva: Član HLZ, Hrvatskoga društva za kliničku citologiju od osnutka 1970., te njegov predsjednik 1989.-1993., Hrvatskoga društva za ginekologiju i opstetriciju, jedan od osnivača i član Hrvatskoga društva za kolposkopiju, član Odbora za onkogene i faktore rasta Hrvatske akademije znanosti i ujmetnosti, redovni član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, "National Representative" u QUATE Europskoga udruženja citoloških društava.

 • Član uredničkog odbora Gynaecologia et perinatologia, Libri oncologici, te „ National Editor“ u Acta cytologica.
 

 

 

 

Povratak na glavnu stranicu