Home
Branches
Statute
Organisation
Profesional societies
.
Sa sastanka Društva održanog 11.2.1999. g. u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče (ravnatelj PB Vrapče doc. dr. Vlado Jukić i predsjednik Društva prim. dr. Miroslav Goreta).
HRVATSKO DRUŠTVO ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU
HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR

CROATIAN SOCIETY FOR FORENSIC PSYCHIATRY
CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION

Sjedište društva: Psihijatrijska bolnica Vrapče - Zagreb
Adresa: Psihijatrijska bolnica Vrapče
Zagreb, Bolnička 32, 10 090 Zagreb
telefon: 37 80 702
fax: 37 80 702
E-mail: bolnica@bolnica-vrapče.hr

 

Dužnosnici Hrvatskog društva za forenzičku psihijatriju HLZ-a 
u aktualnom mandatnom razdoblju (1996 - 2000. g.):

Predsjednik: prim. dr. sc. Miroslav Goreta, r. 12.10.1944. g. u Zagrebu 
Dopredsjednik: mr. sc. dr. Ana Magerle, r. u Splitu
Tajnik: mr. sc. dr. Ivana Peko-Čović, r. u Dubrovniku
Rizničar: dr. Miroslav Bojić, r. 31.7.1945. g. u Splitu 

Članovi upravnog odbora: 
Prim. dr. Željko Borovečki, r. 22.3.1934. g. u Zagrebu
Dr. Tomo Brataljenović, r. 7.3.1950. g. u Đakovačkim selcima
Dr. Slavko Dujmić, r. 3.12.1943. g. u Karlobagu
Doc. dr. sc. Vlado Jukić, r. 23.6.1951. g. u Osoju, Posušje, BiH
Prim. dr. sc. Milivoj Koludrović, r. 1.10.1936. g. u Ulcinju, CG
Prim. dr. sc. Ivan Krpan, r. 4.11.1949. g. u Gornjim Andrijevcima
Prof. dr. sc. Nikola Mandić, r. 16.4.1937. g. u Tomislavgradu, BiH
Prim. dr. sc. Željko Marinić, r. 31.7.1945. g. u Zagrebu
Prof. dr. sc. Ljiljana Moro, r. u Gradačcu, BiH
Doc. dr. sc. Ranka Puškarić, r. u Sv. Juraj u Trnju
Prof. dr. sc. Slavko Sakoman, r. 4.10.1947. g. u Moslavačkom Krčeniku, Donji Miholjac

Svi dužnosnici Hrvatskog društva za forenzičku psihijatriju HLZ-a po specijalnosti su psihijatri ili neuropsihijatri.
 

Sudionici jednog od uvijek dobro posjećenih sastanka Društva
Hrvatsko društvo za forenzičku psihijatriju  HLZ-a  osnovano je  28. 6.1984. g. s ciljem objedinjavanja i unapređivanja stručne suradnje forenzičkih psihijatara (i njihovih suradnika: forenzičkih psihologa, socijalnih radnika, sudaca, odvjetnika i dr)  na području cijele Republike Hrvatske. U vrijeme osnivanja Društvo je nosilo naziv: Sekcija za forenzičku psihijatriju dok pod današnjim nazivom djeluje od treće izborne skupštine održane 14.12.1992. g.  Osnivač Društva i njegov prvi predsjednik bio je prof. dr. Rudolf Turčin iz Psihijatrijske bolnice Vrapče - najzaslužniji stručnjak za razvoj suvremene hrvatske forenzičke psihijatrije u razdoblju od početka 60-tih do sredine 80-tih godina ovog stoljeća.

Dr. Miroslav Goreta i prof. dr. Rudolf Turčin održali su na osnivačkoj skupšini Sekcije referat pod naslovom: Stanje i razvojne perspektive naše forenzičke psihijatrije, koji je kasnije tiskan u časopisu “Socijalna psihijatrija” (br. 5/1984). 

Sjedište Društva nalazi se od njegova osnivanja do danas u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče koja je već decenijima vodeća institucija na području forenzičke psihijatrije u Republici Hrvatskoj, a jednaku je poziciju imala i bivšoj Jugoslaviji. Poseban angažman na području forenzičke psihijatrije razvija se u toj ustanovi praktički od njezinog osnivanja 1889. g, najprije u izradi forenzičko-psihijatrijskih ekspertiza i pisanju stručnih i znanstvenih radova s tog područja (od kojih je najveći broj tiskan u “Liječničkom vjesniku”), a kasnije - i u organizaciji i provođenju forenzičko-psihijatrijskog tretmana, te u nastavnom i znanstveno-istraživačkom radu. Prvi članak s tog područja tiskan je u Liječničkom vjesniku 1885. g. (Forenbacher, D. O simulaciji umobolnosti ). Prvi pacijenti kojima je sudskom naredbom određeno čuvanje i liječenje u zdravstvenoj ustanovi primaju se u Psihijatrijsku bolnicu Vrapče tridesetih godina ovog stoljeća. 

Institucionalno objedinjavanje svih stručnih aktivnosti na tom području psihijatrije u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče provedeno je 1963. g. kada je u toj ustanovi osnovan Centar za forenzičku psihijatriju. 

Poslijediplomska nastava iz forenzičke psihijatrije (u okviru poslijediplomskih studija na Medicinskom fakultetu u Zagrebu) u toj se ustanovi provodi od 1980. g. 

Subspecijalistička edukacija iz forenzičke psihijatrije organizira se i provodi u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče od 1970. g. 

Centar za forenzičku psihijatriju također je osnovao prof. dr. Rudolf Turčin, a on je bio glavni osnivač i pokretač poslijediplomskog studija i subspecijalizacije iz forenzičke psihijatrije.

Rukovođenje Centrom preuzela je nakon prof. Turčina doc. dr. Karla Pospišil-Završki dok je aktualni rukovoditelj te institucije prim. dr. Miroslav Goreta. 

Voditeljstvo poslijediplomskog studija iz forenzičke psihijatrije preuzeo je poslije prof. Turčina prof. dr. Ante Sila, a nakon njega (1994. g.) prim. dr. Miroslav Goreta koji je od osnivanja studija bio pomoćnik voditelja. Funkciju pomoćnika voditelja tog studija sada obavlja  mr. sc. dr Ivana Peko-Čović. 

Nakon niza godina karakteriziranih individualnim angažmanom vrapčanskih forenzičkih psihijatara na području znanstveno-istraživačkog rada, taj rad se najvećim dijelom integrira u Odjelu za znanstvena istraživanja i razvoj Bolnice koji je osnovan 1975. g. Pod današnjim nazivom: Zavod za psihijatrijska istraživanja, ta jedinica djeluje od 1987. g.

Cjelokupna nastavna aktivnost na području forenzičke psihijatrije objedinjuje se u Kliničkom odjelu za forenzičku psihijatriju u okviru Klinike za opću i forenzičku psihijatriju i kliničku psihofiziologiju koja je osnovana 22.11.1993. g. Funkciju predstojnika Kliničkog odjela za forenzičku psihijatriju od njegovog osnivanja do danas obnaša prim. dr. Miroslav Goreta. 
 

Najveći dio aktivnosti Društva odvijao se u vidu organizacije stručnih sastanaka na kojima je prezentiran vrlo široki spektar aktualnih tema iz domaće i svjetske forenzičke psihijatrije, a raspravljalo se i o cijelom nizu drugih pitanja (organizacijskih, statusnih, etičkih, legislativnih i dr). Od osnivanja Društva do danas organizirana su 62 sastanka, od čega u prvom mandatnoim trazdoblju (1984 - 1988) 14, u drugom (1988 - 1992) 11, u trećem (1992 - 1996) 22 i u sadašnjem, četvrtom koje prestaje u 6. mj. o.g. 15 sastanaka. Najveći broj tih sastanaka održan je u Zagrebu, ali je nekoliko sastanaka održano i u drugim gradovima koji imaju razvijeniju forenzičko-psihijatrijsku djelatnost (Osijek, Rijeka, Split i dr). 


Iz velikog niza aktualnih tema koje su prezentirene u obliku predavanja, okruglih stolova, videoprojekcija i sl. kao posebno značajne izdvajamo:

31.5.1993. Specifičnosti rata u Hrvatskoj 1991 - 1993. g. i njihove potencijalne reperkusije na kriterije za forenzičko-psihijatrijsko procjenjivanje

8.2.1995. Forenzičko-psihijatrijski aspekti 10. revizije Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema 

28.6.1995. Profesionalna tajna i forenzička psihijatrija

28.11.1995. Zašto nam više ne treba “alkoholna proba”

7.12.1995. Etički, legalni i psihodinamski aspekti seksualnog odnosa: terapeut - pacijent

9.4.1997. ]udoređe i deontologija liječnika 

28.5.1998. Forenzička psihologija u nas i u svijetu - stjecanje identiteta, sadašnje stanje, razvojne perspektive

22.5.1996. Izvješće o rezultatima ankete o radu etičkih komiteta u zagrebačkim medicinskim institucijama - Formuliranje prijedloga organizacijskih, stručnih i etičkih kriterija za budući rad etičkih komiteta u našoj sredini

11.2.1999. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama - od plemenite ideje do trijumfa birokratskog uma

27.5.1999. Forenzička psihijatrija u zrcalu medija i javnosti

13.1.2000. Psihijatrijski vještak na međunarodnom sudu za ratne zločine u Den Haagu

                                                            ***

1994. g. predsjednik Društva prim. dr. M. Goreta imenovan je predsjednikom povjerenstva Ministarstva zdravstva RH za nadzor provođenja psihijatrijskih mjera sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Tijekom iste godine u organizaciji Društva provedena je vrlo široka anketa među hrvatskim psihijatrima i pravnicima o stanju forenzičke psihijatrije u našoj državi. Izvješće spomenutog povjerenstva sačinjeno nakog obilaska svih institucija u kojima se provode psihijatrijske mjere sigurnosti, kao i rezultati provedene ankete poslužili su za koncipiranje prijedloga sveobuhvatnih reformi hrvatske forenzičke psihijatrije koje su sada u punom tijeku i koje usprkos mnogim teškoćama ipak daju pozitivne rezultate (barem na nekim područjima). 

Unazad nekoliko proteklih godina Društvo je bilo vrlo angažirano u kreiranju novog hrvatskog zakonodavstva, a što se posebno odnosi na psihijatrijski relevantne odredbe Kaznenog zakona RH i na Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Aktualni predsjednik Društava (prim. dr. Miroslav Goreta) bio je jedini psihijatar, član povjerenstva Ministarstva pravosuđa RH za izradu nacrta tog zakona (koji je stupio na snagu 1.1.1998. g.), te autor najvećeg dijela odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (koji je stupio na snagu 8.12.1999. g). 

Rukovoditelji društva bili su glavni organizatori tečaja pod naslovom: Novo hrvatsko zakonodavstvo i njegovo značenje za psihijatrijsku praksu, koji je održan u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče 5. i 6.2.1998. g. Predavači na tom tečaju bili su najemenentniji nastavnici s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i vodeći stručnjaci Centra za forenzičku psihijatriju PB Vrapče. Voditelj tog tečaja bio je prim. dr. Miroslav Goreta, predsjednik Društva. Svi materijali s tog tečaja kasnije su objavljeni u knjizi: Psihijatrija i zakon ( urednici: M. Goreta, V. Jukić i K. Turković, izdavači: PB Vrapče i Medicinska naklada Zagreb).

Dvogodišnji angažman vodstva Društva u praćenju i unapređenju primjene Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama stručno i znanstveno je elaboriran u knjizi: Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama - ideje, norme, implementacija, evaluacija ( urednici: M. Goreta i V. Jukić ) koja izlazi iz tiska sredinom trećeg mjeseca o.g. 

Prosječan broj članova društva kreće se od 60 do 80 članova. Na sastancima Društva nerijetko se okupi i veći broj sudionika budući da na te sastanke pozivamo pravnike i stručnjake iz drugih znastvenih disciplina koji nisu redovni članovi Društva.

Od osnivanja Društva odn. Sekcije za forenzičku psihijatriju do posljednje izborne Skupštine održane 7.2.1997. g. Društvom su rukovodili sljedeći dužnosnici:

Prof. dr. sc. Jovan Bamburač, r. 4.2.1938. g. u Mašiću, Nova Gradiška, dopredsjednik u mandatnom razdoblju od 1984. do 1988. g.
Mr. sc. dr. Ivana Peko-Čović, r. 28.3.1945. g. u Dubrovniku, tajnica u tri mandatna razdoblja - od 1988. do 2000. g. 
Prim. dr. sc. Miroslav Goreta, r. 12.10.1944. g. u Zagrebu, predsjednik u dva mandatna razdoblju - od 1992. do 2000. g.
Prim. dr. sc. Milivoj Koludrović, blagajnik u mandatnom razdoblju od 1988. do 1992. g. i dopredsjednik u mandatnom razdoblju od 1992. do 1996. g. 
Mr. sc. dr. Ana Magerle, r. 26.7.1952. g. u Splitu, blagajnica u mandatnom razdoblju od 1992. do 1996. g. i dopredsjednica u mandatanom rtazdoblju od 1996. do 2000. g. 
Doc. dr. sc. Karla Pospišil-Završki, r. 30.5.1930. g. u Zagrebu, tajnica u mandatnom razdoblju od 1984. do 1988. g. i predsjednica u mandatnom razdoblju od 1988. do 1992. g. 
Prof. dr. sc. Rudolf Turčin, r. 3.12.1920. g. u Črešnjevcu, Klanjec, predsjednik u mandatnom razdoblju od 1984. do 1988. g.
 

Deseta obljetnica Društva obilježena je zajedno s obilježavanjem 115-obljetnice Psihijatrijske bolnice Vrapče 15.11.1994. g. Tom prigodom je predsjednik Društva prim. dr. M. Goreta održao referat: Aktualno stanje forenzičke psihijatrije u Republici Hrvatskoj. Petnaesta obljetnica Društva obilježena je 13.1.2000. g. kojom prigodom je - uz izvješće o dotadašnjem radu Društva i prigodni domjenak - prikazan i video film o sudjelovanju vještaka psihijatra u sudskom postupku pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Den Haagu.

STRUČNA AKTIVNOST DRUŠTVA

Današnja stručna aktivnost Društva također se najvećim dijelom odvija u vidu organizacije stručnih sastanaka na kojima se raspravlja o aktualnim pitanjima hrvatske i svjetske forenzičke psihijatrije. Uz to,  Društvo je posebno angažirano na praćenju provedbe Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, te u nizu inicijativa usmjerenih na poboljšanje njegove praktične primjene na razini cijele države ( kako na psihijatrijskoj, tako i na pravničkoj strani ). U tijeku su i vrlo značajne akcije usmjerene na stručno i zakonsko reguliranje statusa psihijatrijskih vještaka u Republici Hrvatskoj kojima će se ( u suradnji s nadležnim pravosudnim institucijama RH ) znatno određenije nego što je to do sada bio slučaj definirati uvjeti za prvo i ponovno imenovanje sudskim vještakom na području psihijatrije, za stručnu, etičku i zakonsku odgovornost psihijatrijskih vještaka, za nagrađivanje njihovog rada i dr. 

Društvo nije učlanjeno u inozemne asocijacije budući da na području forenzičke psihijatrije takve asocijacije ( u koje bi se Društvo moglo učlaniti kao nacionalna asocijacija) još ne postoje. Aktualni predsjednik Društva (prim. dr. M. Goreta) član je Međunarodne akademije za pravo i mentalno zdravlje (International Academy for Law and Mental Health) koja ima sjedište u Montrealu i Međunarodne udruge za forenzičku psihoterapiju ( International Associatiom for Forensic Psychotherapy ) koja ima sjedište u Londonu. 

Međunarodna Akademija za pravo i mentalno zdravlje osnovana je u Montrealu 1981. godine s ciljem objedinjavanja i unapređivanja svih  stručnih, znanstvenih, organizacijskih i zakonodavnih aktivnosti  na svjetskoj razini) na širokom graničnom području između prava i mentalnog zdravlja (na kojem forenzička psihijtrija, kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti, ima jednu od najznačajnijih pozicija). Akademija svake godine organizira kongrese na kojima se raspravlja o najaktualnijim pitanjima s područja njenog djelovanja i izdaje najznačajniji svjetski časopis koji se bavi pitanjima odnosa prava i mentalnog zdravlja (The International Journal of Law and Mental Health). 

Međunarodna udruga za forenzičku psihoterapiju osnovana je 1991. g. u Leuvenu ( Belgija ) za vrijeme održavanja 17. kongresa Međunarodne Akademije za pravo i mentalno zdravlje. Temeljni cilj te udruge je stvaranje uvjeta (stručnih, edukacijskih, organizacijskih, zakonskih i dr) na internacionalnoj razini za unapređivanje tretmana svih kategorija forenzičkih pacijenata s posebnim naglaskom na integraciju i razvoj psihoterapijskih metoda u taj tretman. 
 

Detaljnji podaci o sjedištu Društva - Psihijatrijskoj bolnici Vrapče - Zagreb nalaze se na adresi: http://www.bolnica-vrapče.hr.