Home
Podružnice
Statut
Organizacija
Stručna društva
 
ČLANOVI
(redoviti, pridruženi, začasni)
PODRUŽNICE
STRUČNA DRUŠTVA
+sekcije, +ogranci 
SEKCIJE
KLUBOVI
  • Skupština
  • Predsjednik
  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Sud časti
  • Skupština
  • Predsjednik
  • Upravni odbor
SKUPŠTINA HLZ-a
PREDSJEDNIK
GLAVNI ODBOR STRUČNI SAVJET
IZVRŠNI ODBOR
POVJERENSTVO ZA:
- organizacijska i pravna pitanja
- gospodarska pitanja
- međunarodnu suradnju
- stručna društva
- usavršavanje liječnika
-odličja
- medicinsku etiku i deontologiju
- javna priopćenja
IZDAVAČKA DJELATNOST
STRUČNE SLUŽBE
NADZORNI ODBOR
SUD ČASTI