Home
Branches
Statute
Organisation
Profesional societies
.
HRVATSKO DRUŠTVO ZA TELEMEDICINU
HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR

CROATIAN SOCIETY FOR TELEMEDICINE
CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION

 
Adresa sjedišta Stručnog društva:
Klinika za ORL i cervikofacijalnu kirurgiju
KBC Zagreb
Šalata 4
10000 Zagreb
tel. ++385-(0)1-4920038
fax. ++385-(0)1-4920012
e-mail: kim@sirius.phy.hr
           ivica.klapan@zg.tel.hr

 

Dužnosnici u HLZ u Stručnom društvu:

predsjednik: doc. dr. sc. Ivica Klapan, otorinolaringolog, KBC Zagreb
dopredsjednici: doc. dr. Sven Seiwerth, patolog, MF Zagreb
                          dr. Eva Jendriš, ginekolog, KBC Zagreb
tajnik: dr. Saša Janjanin, znanstveni novak, MF Zagreb
rizničar: prim. dr. sc. Ranko Rišavi, otorinolaringolog, KBC Zagreb
 

članovi Upravnog odbora:
prof. dr. sc. Nada Bešenski, radiolog, KBC Zagreb 
prof. dr. Željko Bumber, otorinolaringolog, KBC Zagreb 
dr. sc. Darko Chudy, neurokirurg, KBC Zagreb 
dr. sc. Nikola Čičak, ortoped, KBC Zagreb 
doc. dr. Davorin Đanić, otorinolaringolog, OB Slavonski Brod 
dr. sc. Nikica Gabrić, oftalmolog, OB Sveti duh, Zagreb
doc. dr. sc. Miloš Judaš, neuroanatom, MF Zagreb 
doc. dr. sc. Sven Lončarić, inžinjer elektrotehnike, FER, Zagreb 
prof. dr. sc. Dubravko Orlić, ortoped, KBC Zagreb 
prof. dr. sc. Josip Paladino, neurokirurg, KBC Zagreb
dr. sc. Ferdinand Pogačnik, inžinjer elektrotehnike, Hrvatske Telekomunikacije, Zagreb
prim. dr. Ranko Rišavi, otorinolaringolog, KBC Zagreb 
dr. Dragan Schwartz, specijalizant kirurgije, OB Nova Bila
dipl. ing. Ljubimko Šimičić, inžinjer elektrotehnike, PMF, Zagreb
dr. Željko Vranješ, otorinolaringolog, KB Osijek
 

O društvu:
Ulaskom u novi milenij, suvremena je medicina u mnogim segmentima postala nezamisliva bez modernih tehnoloških dostignuća. Brojne metode, poput laserske kirurgije, endoskopije, telekonzultacija, kompjutorski asistirane kirurgije, aplikacija 3D-digitizera, dvodimenzionalne i trodimenzionalne “image guided” kirurgije i teledijagnostike samo su najupotrebljavanije, danas već jednim dijelom i rutinske procedure. Posljednjih desetak godina, u Hrvatskoj su se odvijale zasebne aktivnosti pojedinih grupa entuzijasta koji su do sada ostvarili veći broj zamjetnih projekata iz područja telekirurgije i teledijagnostike, koji ni po čemu ne zaostaju za svjetskim trendovima.
Ideja da se svi dosadašnji “pioniri” telemedicine u Hrvatskoj okupe u jednoj organizaciji, pod pokroviteljstvom Hrvatskog liječničkog zbora, realizirana je osnivanjem Hrvatskog društva za telemedicinu, koje je trenutno najmlađe Stručno društvo unutar Hrvatskog liječničkog zbora. Osnivačka skupština održana je 6. listopada 1999. u prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora u Zagrebu, kad je i sastavljeno prvo predsjedništvo, te izabrani članovi Upravnog odbora. 
 

Stručno društo HLZ-a danas:
Budući da je “starost” HDTelMed HLZ-a tek nekoliko mjeseci, sve dosadašnje telemedicinske aktivnosti u Hrvatskoj odvile su se prije osnivanja Društva. Među zacrtanim ciljevima posebno treba istaknuti rad na stalnom stručnom i znanstvenom usavršavanju svog članstva; organiziranje stručnih i znanstvenih sastanaka, kongresa, seminara, predavanja i tečajeva usavršavanja; predstavljanje primjene kompjutora u medicini i telemedicinskih dostignuća u stručnim i znanstvenim tijelima Hrvatskog liječničkog zbora; suradnju sa stručnim i znanstvenim društvima koje se bave sličnom problematikom u drugim zemljama, te nadziranje stručnog rada svojih članova i ostalih specijalista koji se bave primjenom kompjutora u medicini i telemedicinom i poduzimanje mjera za zaštitu bolesnika ili za zaštitu svojih članova. Jedan od prvih zadataka koji se postavio pred Društvo za telemedicinu je uspostavljanje telemedicinske komunikacije između vodećih medicinskih centara i hrvatskih otoka.

Od inozemnih stručnih društava koje se bave sličnom problematikom, članovi HDTelMed HLZ-a su uspostavili kontakte s International Society for Computer Assisted Surgery, New York Academy of Science i The Royal Society of Medicine.