slika.jpg (7261 bytes)

Ostali kongresi, simpoziji i stručni sastanci

 

      

Domaći Međunarodni
     
  Europski Svjetski
     
 

Stručni sastanak hrvatskog društva za kliničku citologiju

Zadar, 7. lipanj 2002.

 

31. Europski kongres kliničke citologije
Paris, 2.-5. listopad 2005.

 

15. Međunarodni kongres kliničke citologije
Santiago, Chile, 11.-15. travnja 2004.

 

2. Hrvatski kongres kliničke citologije

Zagreb, 11.-13. lipanj 2000.

 

30. Europski kongres kliničke citologije
Athens, 12.-15. listopad 2004.

 

14. Međunarodni kongres kliničke citologije

Amsterdam, 27. - 31. svibanj 2001.

 

1. Hrvatski kongres kliničke citologije

Zagreb, 12.-14. ožujka 1995.

29. Europski kongres kliničke citologije
Prague, 5.-8. listopad 2003.

 

 
 

28. Europski kongres citologije

Antwerpen, 15.-18.rujna 2002.

 

 
  27. Europski kongres kliničke citologije

Lillehammer, 16.-19. rujan 2000.

 

 

 

Povratak na glavnu stranicu