Home
Podružnice
Statut
Organizacija
Stručna društva
1.Zagreb
2. Bjelovar
3. Čakovec
4. Daruvar
5. Dubrovnik
6. Gospić
7. Karlovac
8. Knin
9. Koprivnica
10.Krapina
11. Kutina
12. Lipik
30. Metković
14. Našice
15. Nova Gradiška
16. Novska
17. Ogulin
18. Osijek
19. Pakrac
20. Požega
21.Pula
22. Rijeka
23. Sisak
24. Slavonski Brod
25. Split
26.Šibenik
27.Varaždin
28. Vinkovci
29. Virovitica
30. Vukovar
31. Zadar

 

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
PODRUŽNICA
RIJEKAAdresa:

Krešimirova ulica 52 a /V. 
51000 RIJEKA 
Telefon ++385 51 334542 
Faks: ++385 51 334542
Dužnosnici:

Predsjednik: Prof.dr. Aleksandra Frković, specijalist iz ginekologije i porodništva. Prvi mandat od 17 veljače 1992. Drugi mandat od 23. siječnja 1997. 
Prvi dopredsjednik: Prof.dr. Juraj  Hraste, specijalist socijalne i preventivne stomatologije 
Drugi dopredsjednik: Prof.dr. Duje Vukas, rođ 7.studenog 1941 u Sušaku-Rijeka, specijalist kirurgije i vaskularne kirurgije 
Tajnik: Dr. Aldo Valković, rođ.1950.u  Rijeci  , specijalist oftalmolog 
Rizničar: Dr. Roberto  Širola,  rođ 1952.  u Rijeci, specijalist otorinolaringologije
Izvršni odbor Podružnice Rijeka HLZ
Članovi Izvršnog odbora:
 • Dr.Franjo Đuran, specijalist  medicine rada ;
 • Prof.dr.Mira Ćuk, profesor fiziologije i imunologije ;
 • Dr.  Matijašević Petar, specijalist opće medicine ;
 • Dr.Branislav Stanković, specijlist neurokirurgije ;
 • Doc.dr. Ivica Kraus, specijlist interne medicine ;
 • Doc.dr.Darko Manestar, specijalist otorinolaringologije, predstavnik Hrvatske liječničke komore
 • Dr. Ivica Zeba, specijalist  pulmologije, predstavnik Hrvatskog liječničkog sindikata.
 • Doc.dr.Ante Škrobonja,  specijalista  medicine rada, glavni urednik časopisa MEDICINA
 • Dr.Igor Prebilić, doktor opće medicine

Stari Riječki Lazaret
simbol i ranije sjedište Podružnice
Iz povijesti
Hrvatski liječnički zbor, Podružnica Rijeka djeluje od 1947.g. Podružnica je 1997. obilježila pedesetu obljetnica svoga kontinuiranog djelovanja. Podaci o  liječničkom staleškom okupljanju u gradu Rijeci i Sušaku i u riječkoj regiji postoje dakako i od ranijih vremena. Kroz  niz godina Podružnica je imala svoje sjedište u prostorijama negdanjeg lazareta, koji je obrisom prikazan na grbu i zastavi Podružnice.
Dosadašnji predsjednici Podružnice Rijeka Hrvatskog liječničkog zbora bili su :
 • Prof.dr.Ante Medanić, specijalist kirurgije (1956),
 • Dr.Dinko Kozulić, specijalist obiteljske medicine (1959),
 • Prim.dr.Ivo Margan, specijalist interne medicine (1961), 
 • Doc.dr.Stanislav Paškvan, specijalist interne medicine (1962) ,
 • Dr.Franjo Đuran, specijalist opće medicine (1965),
 • Prof.dr. Marijan Matejčić, specijalist radiologije (1966),
 • Prof.dr.Miro Juretić, specijalist pedijatrije (1967),
 • Prof.dr.Drago Vrbanić, specijalist ginekologije i porodništva (1960),
 • Prim dr. Tulio Nonvelier, specijalist dermatovenerologije (1974),
 • Prof.dr.Kajetal Blečić, specijalist socijalne medicine (1978),
 • Prof.dr.Slobodan Marin, specijalist pulmologije (1980)
 • Primdr. Zlatko Dembić, specijalist opće medicine (1981)
 • Dr.Lea Oštrić, specijalist stomatologije (1989)
 • Prof.dr.Aleksandra Frković, specijalist ginekologije i porodništva (1992).
Podružnica Rijeka danas okuplja 1150  članova, doktora  medicine i stomatologije

U podružnici  imaju sjedište 7 stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora :
 • Hrvatsko društvo za pedijatriju ;
 • Hrvatsko društvo za pedijatrijsku pulmologiju ;
 • Hrvatsko društvo za pedijatrijsku neurologiju ;
 • Hrvatsko društvo za digestivnu kirurgiju ;
 • Hrvatsko društvoza medicinu turizma ;
 • Hrvatsko društvo za anesteziologiju i reanimaciju ;

 • Hrvatsko flebološko društvo.
Podružnica Rijeka ima 33. Ogranaka stručnih društava

Podružnica organizira stručne skupove, kongrese,  skupove u sustavu trajne edukacije liječnika, gdje je vodeća manifestacija tradicionalni Trajni simpozium riječke podružnice, koji već više od 20 godina okuplja liječnike obradom stručnih tema u svim područjiima medicine i informira članstvo o novim medicinskim dostignućima.

Djelatnost kluba umirovljenih liječnika primjeran je svojom aktivnošću i raznolikošću i sadržajnošću. 

Podružnica je sa svojim članovima dala svoj doprinos učešćem u Domovinskom ratu u Hrvatskoj. Podružnica je odala svečano pismeno priznanje svim njenim članovima učesnicima u Domovinskom ratu.

Podružnica Rijeka Hrvatskog liječničkog zbora od 1970 g. izdavač je stručno-znanstvenog časopisa MEDICINA, koji se u Rijeci tiska od 1964.g.1975 g časopis je nagrađen Nagradom grada Rijeke za izuzezetan doprinos širenju i unapređenju medicinske misli.

Podružnica Rijeka uspješno surađuje s Područnim jedinicama Hrvatskog liječničkog sindikata i Hrvatske liječničke komore i zalaže se za jedinstveno ustrojstvo liječničkih udruga.

U podružnici Rijeka već više godina djeluje mješoviti pjevački zbor liječnika, jedini takav u nas.

Tradicionalni proljetni liječnički bal Podružnice uvijek je namijenjen dobrotvornoj svrsi.
Podružnica Rijeka Hrvatskog liječničkog zbora nosilac je Nagrade grada Rijeke i Republičke nagrade turističke organizacije.
 Kroz nekoliko godina Podružnica je bila izdavač i časopisa LIJEČNIČKE NOVINE.