Home
Podružnice
Statut
Organizacija
Stručna.društva
1.Zagreb
2.Bjelovar
3.Čakovec
4.Daruvar
5.Dubrovnik
6.Gospić
7.Karlovac
8.Knin
9.Koprivnica
10.Krapina
11.Kutina
12.Lipik
13.Metković
14.Našice
15.NovaGradiška
16.Novska
17.Ogulin
18.Osijek
19.Pakrac
20.Popovača
21.Požega
22.Pula
23.Rijeka
24.Sisak
25.Slavonski.Brod
26.Split
27.Šibenik
28.Varaždin
29.Vinkovci
30.Virovitica
31.Vukovar
32.Zadar

 

 

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
PODRUŽNICA
ZAGREB

Zagreb, Šubićeva 9
Tel. 46 93 300; Fax. 46 55 066

 


POVIJEST
Zapisnik 1850. g. Točan datum osnivanja Podružnice Zagreb nije poznat, međutim iz dostupne nam literature vidljivo je da su se zagrebački doktori okupljali u «Zagrebačkom liječničkom društvu» već davne 1850. godine. To je vidljivo iz zapisnika sa sastanka održanog 14. lipnja 1850. godine. To je 24 godine prije osnutka Hrvatskoga liječničkog zbora. Da je Podružnica Zagreb djelovala prije službenog osnivanja podružnica HLZ-a, vidljivo je iz zapisnika sa redovne godišnje skupštine Zbora održane 21. ožujka 1948. godine gdje se ističe:»… Zbor u cilju da pomogne stručno usavršavanje svojih članova poduzeo je više akcija. Nastojeći da Zbor liječnika postane ne samo formalno, nego i faktično društvo svih liječnika NRH, a ne samo društvo zagrebačkih liječnika,  glavni odbor osnovao je 18 podružnica koje treba da u svom djelokrugu postanu žarišta medicinskog života i stručnog rada kao i veza između društva u Zagrebu i pojedinih kolega sa terena». Čini se da je do 1956. godine podružnica djelovala u okviru i pod imenom Hrvatskoga liječničkog zbora, a da se te godine osamostalila, kao i druge podružnice.
O PODRUŽNICI
Podružnica Zagreb je najveća i jedna od najaktivnijih podružnica HLZ-a. Danas okuplja 2984 člana, doktora medicine i doktora stomatologije. Osobito se ističe u aktivnostima na području stručnog usavršavanja svojih članova. Organizira čitav niz stručno-znanstvenih predavanja u okviru predviđenog programa trajnog usavršavanja liječnika, omogućujući svojim članovima stjecanje potrebnih bodova za produljenje odobrenja za rad. Većina stručnih društava djeluju u Zagrebu, a Društvo zagrebačkih liječnika pjevača svojim djelovanjem, iako ne organizacijski, nerazdvojivi su od Podružnice Zagreb.
Gradovi Zagreb i Mainz su gradovi prijatelji, a Podružnica Zagreb niz godina surađuje i izmjenjuje posjete s članovima liječničkog društva iz Mainza.
Podružnica vrlo aktivno sudjeluje u svim aktivnostima HLZ-a, te ima veliki utjecaj na strategiju sveopćeg djelovanja ove najveće čelne udruge hrvatskih liječnika.
Na skupštini održanoj u siječnju1999. godini donesen je novi Pravilnik o radu, koji je prihvaćen od glavnog odbora HLZ-a. Na godišnjoj skupštini 2000. godine usvojen prijedlog izgleda zastave Podružnice. Sada Podružnica ima svoju zastavu , žig i memorandum u skladu s preporukom Glavnog odbora Hrvatskoga liječničkog zbora.
.
Podružnica ima svoja rukovodeća tijela, a to su:
1. Skupština
2. Predsjednik
3. Upravni odbor
4. Tajnik
5. Rizničar
6. Nadzorni odbor
7. Sud časti
Sadašnji predsjednik, dopredsjednik, tajnik, rizničar, upravni dobor, nadzorni odbor, sud časti i delegati za skupštinu HLZ-a izabrani su na izbornoj godišnjoj skupštini 10. veljače 1997. godine i mandat im traje do slijedeće izborne skupštine 2001. godine.
  • Prim.dr. Hrvoje Minigo, predsjednik
  • Prim.dr. Radoslav Herman, dopredjsednik
  • Prim.dr. Vjekoslav Mahovlić, tajnik
  • Prim.dr. Tomiskav Dasović, rizničar
  • Prof.dr. Ivan Beus, predsjednik Nadzornog odbora
  • Prof.dr. Milan Ferković, predsjednik Suda časti
UPRAVNI ODBOR DELEGATI ZA SKUPŠTINU HLZ-a
1. Prim.dr. Hrvoje Minigo
2. Prim.dr. Radoslav Herman
3. Prim.dr. Tomislav Dasović
4. Prim.dr. Tomislav Lopac
5. Prim.dr. Vjekoslav Mahovlić
6. Doc.dr. Damir Grgičević
7. Doc.dr. Vladimir Jukić
8. Dr. Branko Buj
9. Dr. Jagoda Zrinšćak 
10. Dr. Veljko Cingulin
11. Dr. Nada Zdilar Cerni
12. Dr. Ljubica Vranić Stavljenić
13. Dr. Ante Lončar
14. Dr. Vladimir Bratulić
15. Dr. Mladen Ćepulić
16. Doc.dr. Ivo Buzov
17. Dr. Hrvoje Šobat
18. Prof.dr. Dubravko Orlić
19. Dr. Petar Matek
20. Dr. Ivo Pedišić
21. Dr. Jasna Krajač
1. Dr. Josip Parazajder
2. Dr. Mladen Cerovac
3. Prof.dr. Jadranka Mustajbegović
4. Dr. Tomislav Vuk
5. Doc.dr. Milan Kujundžić
6. Dr. Mirjana Marcelić
7. Dr. Vjenceslav Nadinić
8. Dr. Mila Jakovljević