Home
Podružnice
Statut
Organizacija
Stručna.društva
Suradne.ustanove
1.Zagreb
2.Bjelovar
3.Čakovec
4.Daruvar
5.Dubrovnik
6.Gospić
7.Karlovac
8.Knin
9.Koprivnica
10.Krapina
11.Kutina
12.Lipik
13.Metković
14.Našice
15.NovaGradiška
16.Novska
17.Ogulin
18.Osijek
19.Pakrac
20.Požega
21.Pula
22.Rijeka
23.Sisak
24.Slavonski.Brod
25.Split
26.Šibenik
27.Varaždin
28.Vinkovci
29.Virovitica
30.Vukovar
31.Zadar

 

 

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
PODRUŽNICA
ČAKOVEC

40000 ČAKOVEC, I. G. Kovačića 1e
Tel/fax 040/310-263
E-mail: ck@ck.tel.hr 


UPRAVNI ODBOR
Mr.sc.dr. Ivan Slugan, r. 1957., rođen u Nevestu, oftamolog, predsjednik
Dr.Diana Lovrenčić, r.1953. godine, rođena u Varaždinu, internista, prvi dopredsjednik
Dr. Živko Mišević, r.1960.g., rođen u Imotskom, psihijatar, drugi dopredsjednik
Dr. Marina Payerl – Pal , r.1961.g. rođena u Zagrebu, mikrobiolog i parazitolog, tajnik
Dr. Andrej Pal, rođen 1960.g.u Zagrebu, radiolog, rizničar

OSTALI ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

Dr. Milica Gabor-Iver, r. 1960. godine u Murskoj Soboti, internist
Dr. Nina Knežević, rošena 1961. godine u Čakovcu, opća medicina
Dr. Dragutin Kopasić, rođen 1965. godine u Prelogu, anesteziolog
Dr. Jasna Munđar-Palašek, rođen 1960.godine u Čakovcu, neurolog
Dr. Ljubica Pavčec, rođena 1949. godine u Zagrebu, otorinolaringolog
Dr. Marijan Žvorc, rođen 1959.godine u Čakovcu, kirurg

NADZORNI ODBOR:

Mr.sc.dr. Marija Jungvirth.Hegeduš, rošena 1949.godine, Čehovec, pedijatar
Dr. Dubravka Kapun, anesteziolog
Dr. Sanja Topličanec, rođena 1957. g. Čakovec, ginekolog

SUD ČASTI:

Dr. Mirko Komerčić, r.1946. godine, Davor, kirurg
Dr. Meri Ozretić, rođena 1941. godine, Šibenik, anesteziolog
Mr.se.dr. Zlatko Pavčec, rođen 1948. godine, Prelog, radiolog

DELEGATI:

Dr. Husein Saghir, rođen 1956. godine Bint Jbeil /Libanon/, radiolog
Dr. Živko Mišević, rođen 1960.g., Imotski, psihijatar

 

POVIJEST
Rad Podružnice je pokrenuo sa svojim tadašnjim kolegama u Čakovcu, prim.dr. Silvester Petö, internist. Bilo je to 1954. godine. Sjedište Podružnice je uvijek bilo u Čakovcu.
Dosadašnji predsjednici bili su:
Prim.dr. SILVESTER PETÖ
Dr. MIRKO KOLIN
Prim.dr. VINKO MAKŠAN
Dr. KATICA BORIĆ
Dr. ALIJA MUJEZINOVIĆ
Prim.dr. FRANJO HLRBEC
Prim.dr. IVAN SKLEPIĆ
Prim.dr. ĐORĐE PAL
Dr. MIRKO KOMARČIĆ
Prim.dr. DRAGUTIN ROŽA
Dr. VOJISLAV BOJANIĆ
Dr. VJEKOSLAV JAZBEC
Mr.sc.dr. MARIJA JUNGVIRTH-HEGEDUŠ
Dr. BRANIMIR VURUŠIĆ
Mr.sc.dr. IVAN SLUGAN
Tajnici:
Prim.dr. IVAN SKLEPIĆ
Dr. ALIJA MUJEZINOVIĆ
Dr. VERICA JAČMENICA-JAZBEC
Dr. DIANA LOVRENČIĆ
Mr.sc.dr. MARIJA JUNGVIRTH-HEGEDUŠ
Dr. MARINA PAYERL-PAL
.
Današnje aktivnosti podružnice su: redovit održavanje stručnih sastanaka i to kazuističkih svakog prvog utorka u mjesecu, te stručnih sastanaka sa domaćim ili gostujućim predavačima. U Podružnici su bili više puta organizirani simpoziji i kongresi /oftamološki, kirurški, pedijatrijski,…/
 Znanstvene aktivnosti se odvijaju kroz izradu magistarskih i doktorskih radova, te objavljivanjem stručnih radova u domaćim i stranim časopisima.
 Od društvenih aktivnosti najvažnije je druženje na sastancima i redovitim godišnjim skupštinama, a nekada su bili organizirani i posjeti drugim zdravstvenim ustanovama, farmaceutskim tvrtkama,…