Home
Podružnice
Statut
Organizacija
Stručna.društva
Suradne.ustanove
1.Zagreb
2.Bjelovar
3.Čakovec
4.Daruvar
5.Dubrovnik
6.Gospić
7.Karlovac
8.Knin
9.Koprivnica
10.Krapina
11.Kutina
12.Lipik
13.Metković
14.Našice
15.NovaGradiška
16.Novska
17.Ogulin
18.Osijek
19.Pakrac
20.Popovača
20.Požega
21.Pula
22.Rijeka
23.Sisak
24.Slavonski.Brod
25.Split
26.Šibenik
27.Varaždin
28.Vinkovci
29.Virovitica
30.Vukovar
31.Zadar

 

 

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
PODRUŽNICA
VAŠA OGULIN

47000 Ogulin, Bolnička 38
tel:  047/ 522-111
fax: 047/522-946

 


UPRAVNI ODBOR
Prim.dr.sc.
Gordana Grgurić
 • Prim.dr.sc. Gordana Grgurić, rođena 28.11.1938. u Zagrebu, pedijatar - Predsjednik
 • Dr. Rada Bulić-Tešić, rođena 01.01.1958. u Ogulinu, ginekolog - Tajnik
 • Dr. Ljiljana Pintar-Marković, rođena 31.12.1959. u Đurđevcu, Virje, specijalizant iz fizijatrije

 • - Rizničar
  ČLANOVI:
  Dr. Tihomir Belina, rođen 22.09.1961. u Ogulinu, ortoped
  Dr. Đurđica Abramović-Prodan, rođena 14.03.1944. u Skradu, specijalist medicine rada
  Dr. Astra Malbaša-Pribanić, rođena 16.05.1967. u Rijeci
  Dr. Slobodan Perković, rođen 01.04.1943. u Krišpolju, ortoped
  Dr. Mirko Blašković, rođen 21.04.1940. u Ogulinu, internista
  NADZORNI ODBOR
  Dr. Zdenka Blašković, rođena 05.07.1946. u Karlovcu , dermatolog
  ČLANOVI:
  Mr.sc.dr. Vladimir Špigel, rođen 13.07.1937. u Čepinu, dr.stomatologije
  Dr. Gabrijela Vukelić, rođena 05.03.1942. u Ogulinu, pedijatar
  Dr. Nada Belančić-Kurelac, rođena 01.05.1943. u Ogulinu, anesteziolog
  Dr. Dragan Mamula, rođen 16.10.1937. u Jasenik-Ogulin, psihijatar
  SUD ČASTI
  Dr. Antun Horački, rođen 04.05.1945. u Zagrebu, dr.stomatologije
  ČLANOVI:
  Dr. Niko Trbović, rođen 15.11.1939. u Drežnici-Ogulin, ginekolog
  Dr. Jelica Magdić, rođena 17.02.1959. u Starim Mikanovcima-Vinkovci, mikrobiolog
  Dr. Anton Stipetić, rođen 06.07.1947. u Ogulinu, doktor stomatologije
  Dr. Marijan Magdić, rođen 01.09.1946. u Ogulinu, otorinolaringolog
  DUŽNOSNICI U HLZ TIJELIMA:
  Sadašnji član: - prim.mr.sc.dr. Gordana Grgurić, rođena 28.11.1938. u Zagrebu, pedijatrija
  Bivši dužnosnici – članovi Glavnog odbora:
  Prim.mr.sc.dr. Gordana Grgurić,  od 1981.-1984. i od 1992. do sada
  Dr. Zdenka Blašković, rođena 05.07.1946. u Karlovcu, dermatolog, od 1984.- 88.
  Dr. Đurđica Abramaović- Prodan, rođena 14.03.1944. u Skradu, specijalista medicine rada
  od 1988.-1992.

  Član Savjeta liječničkih novina:
  Dr. Ante Tudor, rođen 04.12.1955. u Rijeci, sek. liječnik od 1982.-1983.
  Dr. Slobodan Perković, rođena 01.04.1943. u Krišpolju, ortodont od 1984.-1988.

  Dopisnik Liječničkih novina:
  Dr. Ivan Grgurić, rođen 02.08.1955. u Ogulinu, transfuziolog, od 1988.-1992.
  Dr. Krunoslav Cindrić, rođen 01.08.1965. u Rijeci, liječnik opće medicine, sekundarni liječnik na ginekologiji od 1992.-1997. (od 1997. godine na specijalizaciji iz ginekologije)

  POVIJEST
  Prvi evidentirani liječnici kao članovi Hrvatskoga liječničkog zbora su dr. Leopold Auf,internista i dr. Ivo Žic, liječnik opće medicine i to od 1959. godine, nema pisanih dokumenata o datumu osnivanja Podružnice. Pred kraj 50-tih i početkom 60-tih godina u Ogulinu i okolici radilo je 10- tak liječnika. U bolnici su bila samo 4 osnovna odjela s po jednim specijalistom ( internista, pedijatar, kirurg i ginekolog, od 1963. godine 2 kirurga  i 3-4 liječnika sekundarca).

  Prema sačuvanoj pisanoj građi iz 1977. godine Podružnica broji 14 članova. Dugogodišnji predsjednik je dr. Vitomir Saks, tajnik dr. Mirko Blašković i blagajnik dr. Ivo Žic.

  Proširenjem bolničke i vanbolničke djelatnosti, vraćanjem pojedinih liječnika sa specijalizacije, a naročito nakon izgradnje nove bolnice i puštanjem u rad I. etape bolnice, otvaraju se veće mogućnosti za primanje liječnika u stalni radni odnos, međutim broj liječnika učlanjenih u HLZ je i dalje malen, između 14 i 18. Zamire aktivnost sve do svibnja 1982. godine kada je pokrenuta inicijativa da se svi zaposleni liječnici učlane u Zbor, da se ponovo aktivira rad u Podružnici, tako da se broj članova popeo na 40. Održavaju se mjesečni stručni kazuistički sastanci, ponovo se javljaju farmaceutske firme kao sponzori i suorganizatori. Organiziraju se povremena druženja, izleti, posjeti susjednim zdravstvenim ustanovama. 1991. godine broj članova popeo se na 88.

  Nakon izbijanja ratnih sukoba 20-tak liječnika napušta našu zdravstvenu ustanovu, zbog blizine bojišnice i potrebe organiziranja pružanja medicinske pomoći i prihvata ranjenika formiraju se sanitetske ekipe na terenu, a rad u bolnici modificira se za novonastale prilike. Sve djelatnosti sele u adaptirane podrumske prostorije, radi se pod radnom obvezom. Većina aktivnosti svodi se na rasprave o promjenama u zdravstvu, osnivanja sindikata, Komore, pribavljanja humanitarne pomoći. Održana su tri sastanka sa stručnom temama.

  13.05.1995. godine posjetili su nas Predsjednik Zbora i Komore sa suradnicima. Upoznati su sa teškim financijskim stanjem i drugim poteškoćama u stručnom radu.

  1997. godine izborna Skupština kad je izabrano sadašnje rukovodstvo Podružnica broji 60 članova, od toga 10 stomatologa. Uvođenjem bodovanja za prisustvovanjem stručnim sastancima povećao je interes članova za sudjelovanjem u stručnim aktivnostima. Održano je više stručnih sastanaka, uspostavljeni su ponovno kontakti s liječnicima iz Brinja, Otočca, Vrbovskog i Gorskog kotara, koji se u velikom broju i rado odazivanju na naše sastanke. Počinje proces privatizacije u primarnoj zaštiti i borba za bolje uvjete poslovanja liječnika u zakupu.

  Prihvaćen je prijedlog Podružnice za dodjelu odličja «Ladislav Rakovac» dugogodišnjem članu i dužnosniku dr. Gordani Grgurić.

  Tijekom 1998. godine održano je 8 stručnih sastanaka uz sponzorstvo naših farmaceutskih firmi, uz dobar odaziv naših članova i kolega iz susjednih zdravstvenih ustanova.

  Povodom 125 godišnjice HLZ-a 8 naših članova dobilo je diplome (dr. Saks, dr. Zdenka i Mirko Blašković, Tatjana Savić, Đurđica Prodan-Abramović, Slobodan Perković, Gordana Grgurić)

  Od većih stručnih skupova organiziranih na našem području navodimo:

  • Stručni sastanak Sekcije za medicinu rada u svibnju 1985. godine
  • Regionalni sastanak pedijatara Primorja, Like, Gorskog kotara i Istre u svibnju 1985.god.
  • Stručni sastanak društva za medicinu rada – Bjelolasica 23 – 25.10.1999.god.
  .