Home
Podružnice
Statut
Organizacija
Stručna.društva
Suradne.ustanove
1.Zagreb
2.Bjelovar
3.Čakovec
4.Daruvar
5.Dubrovnik
6.Gospić
7.Karlovac
8.Knin
9.Koprivnica
10.Krapina
11.Kutina
12.Lipik
13.Metković
14.Našice
15.NovaGradiška
16.Novska
17.Ogulin
18.Osijek
19.Pakrac
20.Požega
22.Pula
22.Rijeka
23.Sisak
24.Slavonski.Brod
25.Split
26.Šibenik
27.Varaždin
28.Vinkovci
29.Virovitica
30.Vukovar
31.Zadar

 

 

 

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
PODRUŽNICA
POŽEGA

Sjedište : 

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA

POŽEGA

Osječka bb , 34 000 P O Ž E G A             

Tel.: 385 34 254 555

Fax : 385 34 254 496   

E–mail : marijan.cesarik@po.hinet.hr 

Dužnosnici u HLZ Podružnici:
Predsjednik Podružnice - Mr.sc. Miljenko Vukoja dr. med. specijalist  otorinolaringolog  

Prvi dopredsjednik Podružnice - Marinko Jelčić  , dr. stom. 

Tajnik Podružnice - Mr.sc. Marijan Cesarik dr.med. specijalist neurolog

Rizničar Podružnice - Rajka Šimunović, dr.med.  specijalist opće medicine 

Ostali članovi Upravnog odbora:
Prim. dr.sc. Antun Rukavina, dr.med

specijalist  kirurg

Petar Petrić , dr.med. internist 

Dujo Gverić, dr. med. kirurg 

PODRUŽNICA DANAS

                                                                                         

UPRAVNI ODBOR PODRUŽNICE POŽEGA

 

STRUČNE  I   DRUŠTVENE  AKTIVNOSTI:

-         organiziranje i vođenje stručnih skupova i predavanja

-         tiskanje i slanje pozivnica , tiskanje i podjela potvrdnica

-         nastupi u javnim medijima

-         organiziranje izleta za članove Zbora

-         organiziranje domjenaka za članove Zbora

-         organiziranje tradicionalnog “picnica” za članove Zbora

-         predlaganje i podjela nagrada i priznanja

 

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

 

U Požegi je prije i tijekom  II svjetskog rata bilo malo liječnika  tako da  i nije bilo međusobne strukovne povezanosti u udruzi HLZ na nivou grada Požege.  U poslijeratnom razdoblju dolaze mladi liječnici, moderno obrazovani, puni želje za afirmacijom u struci te se u sklopu njihovog entuzijazma rađa ideja o organiziranju  PODRUŽNICE  HLZ  U POŽEGI. Želje im se ostvarjuju 1959.g. kada je odlukom Glavnog odbora HLZ  Podružnica  dobila pravni status te pečat Podružnice. Za prvog predsjednika izabran je dr.med.  Zvonimir Pečur koji je početkom 1960.g. održao i prvo stručno predavanje u okviru Podružnice sa temom «Slabokrvnost» što je tada bila vrlo aktualna tema.

                          

                           Podružnica je pri osnutku brojila svega 15 članova . Tijekom 1960.g. za predsjednika je izabran dr. med. Mijo Zambeli stariji , a za tajnika Prim. dr. med. Vilim Hell. Stručni sastanci su se redovito održavali svaki mjesec što je rezultiralo povećanim zanimanjem za stručnim radom i većim brojem članova Podružnice. Teme predavanja su birane prema aktualnoj medicinskoj problematici. Sastanci su se ubrzo održavali i u susjednim mjestima Pleternici, Kutjevu i Velikoj.  U Požegi na stručnim sastancima predavaju i eminentni stručnjaci  sa zagrebačkih klinika i Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

 

                          1963.g. godine Podružnica broji 43 člana koji s velikim  entuzijazmom  organiziraju 9. i 10. studenog 1963.g.  II stručni sastanak pedijatra  Slavonije na kojemu su obrađena tematologija o bolestima  i smrtnosti dojenčadi. 18. travnja 1964.g. Podružnica organizira sastanak ORL sekcije u Velikoj kojim je predsjedavao Prof. dr.sc. Branimir Gušić. Na sastanku su sudjelovali i brojni svučilišni profesori i docenti Zagrebačke klinike i 24 specijalista otorinolaringologije iz cijele Hrvatske.

 

                        Prigodom 10. obljetnice ORL odjela u Požegi , u okviru Podružnice , održan je 29. studenog 1971.g.  sastanak ORL sekcije HLZ na kome su sudjelovali 35 člana sekcije i pet predstojnika klinika.

                      

                        U velikoj županijskoj vječnici u Požegi je 29. ožujka 1974.g. održana proslava prigodom «100 obljetnice HLZ».  na kojoj je tadašnji predsjednik HLZ  prof. dr.sc. Franjo Kosoković predao diplome i plakete zaslužnim požeškom liječnicima dr.med. Zoltanu Bartakyu , dr.med. Zvonimiru Pečuru  i dr.med. Miji Zambeliju starijem.

 

                       Prigodom « 100 godišnjice Liječničkog vijesnika» Podružnica je organizirala u Velikoj sjednicu Glavnog odbora  kojom je predsjedao prof. dr. med. Franjo Kosoković i istakao važnost liječničkog vjesnika za hrvatsku medicinu.

 

                      1987.g. održan je stručni sastanak kirurga Slavonije i Baranje a 1989.g.  8. znanstveni skup radiloga Hrvatske. Simpozij Pedijatara Slavonije i Baranje održan je 1991.g. i 1994.g.

                      

                        Tijekom Domovinskog rata  mnogi članovi  Podružnice stavili su se u na raspolaganje hrvatskoj vojsci i policiji a ostali su skrbili o zdravstvenoj zaštiti stanovništva te brojnim izbjeglicama i prognanicima. Posebno treba istači i brigu za 1129 ranjenika  koji su zbrinuti u našoj bolnici.

    

                        Tijekom svoga rada Podružnica je vodila osobitu brigu o stručnom i znanstvenom radu svojih članova. Tako je 1984.g.  usvojen «interni Pravilnik Podružnice o stimuliranju stručnog i znanstvenog rada kojim se daje i materijalna potpora za sve stručne i znanstvene radove objavljene u medicinskim i stomatološkim publikacijama.

                       

Podružnica je vodila posebnu brigu o društvenom životu svojih članova . Tako su organizirani brojni izleti i posjete drugim podružnicama. U želji zbližavanja sa iseljenom Hrvatskom  Podružnica je organizirala posjet u Gradišću Gradišćanskim Hrvatima 1981.g. a uzvratila gostoprimstvo 1984.g. Organizirani su izleti u mnoge gradove kao što su Atena, Rim, Budimpešta, Pečuh, London, Beč i Prag. Svake godine se organizira zajednički izlet u prirodu.

Aktivnim sudjelovanjem na stručnim sastancima u zemlji i inozemstvu članovi HLZ Podružnice Požega prikazivali su dostignuća i iskustva stečena u Požegi a u Požegu su donosili spoznaje o novostima u medicini.

                         

    

                           Podružnica skrbi o stručnom radu svojih članova, moralnom i materijalnom  statusu i drugim staleškim potrebama. Brojni vrijedni i nezaboravni liječnici su ulagali mnogo truda i  nesebično davali najbolje godine života u temelje požeškog zdravstva.

 

                        Danas je Podružnica  brojna udruga koja broji 173 člana.

 

                       89 liječnika  članova Podružnice je zaposleno u Općoj županijskoj bolnici Požega. 61 su specijalisti , 15 specijalizanti a 13

 mladi doktori medicine. 5 članova nosi naslov Primarius , 2 su doktora znanosti, 8 magistri znanosti.

 

38 liječnika  članova Podružnice rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti  od toga 1 primarius, 24 liječnika specijalista opće medicine  i 2 magistra znanosti.

15 liječnika stomatologa  od toga 1 primarius, 3 specijalista i 3 magistra znanosti.

 

U Podružnici su također kao članovi aktivni  i  farmaceuti, inženjeri medicinske biokemije, psiholozi i defektolozi.

 

Posebno ističemo članove Podružnice koji su , dok su bili u djelatnom odnosu , aktivno sudjelovali u radu Podružnice, a sada kao umirovljeni liječnici  redovito dolaze na stručne sastanke Podružnice.

 

Na kraju navodimo imena  dosadašnjih Predsjednika Podružnice Požega :

 

1.      

Zvonimir Pečur , dr.med.

1959 -1960

2.      

Mijo Zambeli stariji , dr.med.          

1960-1963

3.      

Vladimir Martinović , dr.med.           

1963-1964

4.      

Mijo Zambeli, stariji , dr.med.           

1964-1965

5.  

Zoltan Bartaky, dr.med.

1965-1966

6.      

Prim. Tomislav Sablek  , dr.med.             

1966-1968

7.         

Zvonimir Milković , dr.med.       

1968-1971

8.      

Zdenko Bratić  , dr.med.                     

1971-1973

9.     

Prim. Tomislav Sablek , dr.med.      

1973- 1982

10.         

Branko Mirković  , dr.med.             

1982-1983

11.    

Prim. Mijo Zambeli,  mlađi  , dr.med.

1983-1984

12.   

Prim. Mr.sc. Ivan Ceranić , dr.stom.  

1984-1985

13.     

Antun Štivić  , dr.med.                       

1985-1989

14.     

Ivan Brkanić  , dr.med.                    

1989-1992

15.       

Ilija Bagarić , dr.med.                       

1992-1997

16.      

Mr.sc. Miljenko Vukoja  , dr.med.  

1997-2001.

     17.

Mr.sc. Miljenko Vukoja  , dr.med.             

2001.-